LINK 2017

Efter LARM så kände jag att det blev väldigt tomt så jag hoppade direkt på nästa tåg, LINK. Nu som gruppchef för IT gruppen i LINK var det inte bara koda på utan jag satt även i styrelsen för LINK och var ansvarig för att de andra i min grupp mådde bra och att kommunikationen mellan min grupp (en grupp på 4 personer) och resten av projektgruppen (en grupp på 26 personer) fungerade.

Lärdomar

Det är många lärdomar jag kan ta med mig från det här projektet. Det viktigaste är nog inte de tekniska inom Python, Django, JavaScript och React.js utan de jag lärt mig om mig själv, ledarskap och vad jag tycker om. Under en lång tid har jag varit intresserad av att i framtiden ha en ledande roll och jag gick med i LINK med en förhoppningen att få provsmaka detta och det fick jag. Det jag upptäckte var att leda ett tekniskt team är fantastiskt. Att tillsammans diskutera olika lösningar, hur vi bäst strukturerar en databas eller hur lång tid någonting tar och huruvida det är värt den tiden. Men vissa delar lämnade en sur smak. Kommunikationen mellan IT-gruppen och resten av projektgruppen, se till att vi får all information vi behöver i tid saker som jag förknippar med en projektledare. Detta tror jag var en av de viktigaste upptäckterna om mig själv som jag gjort på länge. Jag vill inte vara projektledare eller ha några sådana arbetsuppgifter och det tar jag med mig nu när jag ska välja inriktningen på min karriär.

Det tekniska arbetet

LINK har IT-system för att hantera:

  • Anmälningar till mässan från olika företag.
  • Anmälningar från studenter till olika event som anordnas under LINK-dagarna (de 2 veckorna innan mässan).
  • Platsbokning och betalning för platser på LINK-lanet, ett lan-party som anordnas under LINK-dagarna.
  • Anmälning till kontaktsamtal mellan studenter och företag. Detta innebär profiler för studenterna och möjlighet att anmäla intresse att träffa olika företag samt ett gränssnitt för företagen så de kan se välja de studenter som de helst vill träffa.
  • En företagskatalog där studenterna kan läsa mer om företagen som kommer på LINK-mässan.

Backenden till dessa system var en enda Django applikation och alla frontends var byggda i React.js förutom företagskatalogen som var byggd i AngularJS. Jag hade lite erfarenhet från Django men det hade ingen av de webbansvariga som jag rekryterade till min IT-grupp. En av de webbansvariga hade arbetat lite med React.js tidigare. Mitt första beslut som gruppchef var därför att vi alla borde spendera en del tid med att lära oss hur dessa ramverk fungerade. Vi började därför med att utveckla en enkel bloggapplikation i Django och React.js för att lära oss mer om systemen vi valde dessutom att försöka arbeta Agilt och använda oss av issues i GitLab. Vi experimenterade även en del med automatiska tester för vår backend vilket var väldigt smidigt med GitLabs CI stöd.

Därefter arbetade vi med att dela upp den backend som hade servat alla system till en backend för varje system. Detta för att minska risken att ändring i ett system påverkar ett annat och för att underlätta för nästa år att sätta sig in i varje system och när de ska dela upp arbetet. Vi bytte även ut det gamla eventsystemet då de använde sig av Podio för att spara anmälningar och event. Problemet med detta var att Podios API har begränsningar i funktionalitet men framförallt får man bara göra ett visst antal anrop per timme och det gjorde att man behövde mellanlagra all information och sedan uppdatera ibland. Detta ökade komplexiteten vilket vi minskade genom att bara använda oss av Django vilket underlättade arbetet med databasen och gav oss en funktionell administrations sida utan extra arbete.

Relaterade inlägg